Časopis Kulíšek


Časopis Kulíšek byl vydáván od roku 1925 do roku 1943.

Čtenáři zde mohli najít dobrodružné napínavé příběhy, informace o přírodě, koutek češtiny, část věnovanou němčině. Inspiroval se Mladým hlasatelem a měl Klub čtenářů Kulíška.

01-1940            09-1940

7. ledna 1940                                                       20. září 1940

Obálky časopisu Kulíšek (Národní muzeum)