Časopis Roj 


Časopis pro mládež Roj vycházel měsíčně od roku 1931 a byl zastaven v roce 1942.

Byl určen pro dětské a dospívající publikum. Vycházely v něm nejrůznější povídky, populárně-naučné články o mateřském jazyce, o českých a německých osobnostech, mnohé články uváděly čtenáře do světa fyziky a fyzikálních pokusů, objevují se tu popsané přírodovědné a zeměpisné zajímavosti, soutěže, zprávy ze škol.

09-1941           12-1940

1. prosince 1940                                       3. září 1941

Obálky časopisu Roj (Národní muzeum)