Pohotovostní služba ve škole


V době, kdy ve školní budově neprobíhalo vyučování (v noci, o prázdninách apod.), zde měla být přítomna tzv. pohotovostní služba.

Tu tvořilo několik žáků, jež měli v první fázi řešit nebezpečí, jimiž mohla být škola v důsledku náletu ohrožena (požár apod.). Alespoň jeden člen hlídky musel ovládat poskytnuní první pomoci. V průběhu války docházelo ke změnám ve složení hlídek. V březnu 1944 se například skládaly ze 3 osob. Velitel hlídky měl za úkol dvakrát za noc zkontrolovat chodby ve všech poschodích budovy.

Podívejte se na rozpis služeb hlídek jedné konkrétní školy v letním období roku 1944. Jak dlouho trvala jedna hlídka? V kolik hodin do ní členové nastupovali? Jak dlouho držely službu ošetřovatelky? Jak fungovala služba hasičská a samaritská (   samaritská služba )?

SOkA Kolín, fond OA Kolín, k. 41, různé spisy.

 

Vybavení hlídky

  • 1 lékárna protiletecké ochrany nebo 1 obvazová skříňka požární ochrany, případně jedna nosítka. Další vybavení hlídky záviselo na velikosti školy.
  • Prostředky na rozpoznání plynového útoku.
  • V každé třídě musela být neustále zásoba písku (k hašení požáru).

Přestupky


Žáci se ve službě v protileteckých hlídkách dopouštěli také různých přestupků. Zajímá vás jakých? Přečtěte si níže uvedený dokument.

SOkA Kolín, fond 401 - OA Kolín, k. 41, různé spisy, oběžník pro žactvo č.33.

Ředitelství škol byla nucena nabádat žáky zařazené do hlídek, aby se nepotulovali po budově, chovali se slušně a dělali pouze to, co jim bylo v rámci služby určeno.