Slovník pojmů a jmen

Samaritská služba - první pomoc poskytovaná laikem před příchodem lékaře.