Počty hodin pro jednotlivé předměty


Počet vyučovacích hodin jednotlivých předmětů se v průběhu války různil.

Podívejte se na přehled vyučovacích hodin na gymnáziích z léta 1939 a pro školní rok 1943/1944 a porovnejte počet hodin věnovaných různým předmětům.

Posuďte, jak se měnil názor na důležitost různých předmětů, zaměřte se na počet hodin německého a českého jazyka vzhledem k politické situaci (snížil se – nesnížil? Z jakého důvodu?). Zkuste vyhodnotit, kterým předmětům byla dávána větší důležitost a zamyslete se nad tím, proč tomu tak bylo.