Ruční práce


Tento předmět byl zaváděn do výuky dívek v době okupace v souvislosti s jejich přípravou na roli hospodyň a matek.

Ovšem vzhledem k nedostatku některých vyučovacích pomůcek (např. látek) byla výuka leckdy komplikovaná.

K výuce ručním pracím byly vydány pokyny:

  • na nižším stupni si měly dívky procvičovat různé techniky, a to buď na papír, nebo na materiál, kterého nebylo možno lépe využít; pracovaly také s papírem, dělaly různé skládačky apod.;

  • na vyšším stupni bylo doporučeno látat a spravovat punčochy, záplatovat a opravovat prádlo, šít domácí střevíce atd., a to z materiálů, které bylo možno k tomu účelu použít.

Pokud to umožňovaly poměry, mohla se škola domluvit s nemocnicemi, sociálními ústavy atp., že by pro ně žákyně šily ložní nebo stolní prádlo.

Také bylo možné, aby si dívky v rámci předmětu ušily i šaty či zástěry z látek, které si opatřily na vlastní oděvní lístek (   přídělové hospodářství ).

01

02

Oděvní lístky (Památník Terezín)

Dívky se učily kreslit střihy, procvičovaly techniky jednotlivých druhů ručních prací apod. Prohlédněte si, jaké obrazy byly k výuce technik užívané. 

Nebylo přesně stanoveno, kolik hodin má být ručním pracím věnováno. Přihlíželo se k místním potřebám, přednost měla například práce na zahradě, praktické procvičování první pomoci, společenská výchova, ošetřování nemluvňat atd.