Výuka vaření na školách


Předmět byl do výuky dívek zaváděn po okupaci v souvislosti s jejich přípravou na budoucí roli matek a hospodyň.

Vzhledem k nedostatku potravin a existujícímu přídělovému hospodářství (   přídělové hospodářstvíbylo vyučování vaření leckdy komplikováno.

Školy musely obecním úřadům předkládat přesný výkaz lekcí a počet žákyň, které se jich v době jednoho lístkového období (4 týdny) zúčastní. Podle toho vydávaly obecní úřady školám odběrní listy.

Na jednu osobu a lekci byla například v roce 1940 určena tato dávka potravin1:

maso - 50 g

vejce - 1/3 kusu

mléko - 1/16 l

cukr - 20 g

mouka - 60 g

pečivo - 10 g

obilniny  - 10 g

luštěniny - 10 g

tuk 16 g

Ve školách, kde se vzdělávaly učitelky domácích nauk, mohlo být při výuce vaření užito 22 g tuku. 


Ukázka přídělového lístku na tuky pro děti od 6 do 14 let.


Památník Terezín, APT 10 278.

_______________________________________________________________________________________________________

1 Dle SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích, fond 752 - Státní reálné gymnázium Roudnice n. L., k. 16a, oběžník ve věci přídělu potravin pro vyučování vaření na měšťanských a středních školách.