Kam po gymnáziu?  


Foto 1

Karikatura z tabla maturantek dívčího reálného gymnázia v Hradci Králové (Muzeum východních Čech v Hradci Králové)


Gymnázium bylo v první řadě školou, která studenty připravovala na vysokoškolské studium. Tato role gymnázií byla ovšem nacisty zcela potlačena. V prvním roce okupace totiž došlo k   uzavření českých vysokých škol . Zrod nové generace české inteligence měl být zastaven.

Kroky absolventa gymnázia směřovaly po maturitě na pracovní úřad (německy Arbeitsamt), který kontroloval veškerý pracovní trh v Protektorátu. Odtud byl absolvent s největší pravděpodobností vyslán do výroby – ve druhé fázi okupace s jistotou do válečného průmyslu. Osudem téměř každého absolventa gymnázia bylo stál se dělníkem, a to navíc nekvalifikovaným.

V posledních letech války měl dokonce velké štěstí ten, kdo byl k takzvané zkoušce z dospělosti (maturitě) vůbec připuštěn. Od školního roku 1944/1945 byli totálně nasazeni do válečné výroby všichni oktaváni (8. ročník) a dle potřeby dokonce povoláváni studenti septim (7. ročník).

Podívej se na výjev z tabla dívčího reálného gymnázia v Hradci Králové. Jaké v tobě vyvolává dojmy? Odráží se v něm doba a situace gymnazistů? V jakém čase, v jaké atmosféře dívky maturovaly? Byly vyhlídky na budoucnost u dívek-absolventek stejné jako u chlapců-absolventů? Nebo byly horší, či snad lepší?