Oběžník pro žactvo z 28. 5. 1942 - poučení o stanném právu a zachování klidu

SOkA Kolín, fond OA Kolín, k. 32, oběžníky žactvu 1941/1942, oběžník žactvu č. 61.