Kronika obecné školy ve Hředlích


 

Prolistuj/pročti si kroniku obecné školy ve Hředlích a zkus odpovědět na níže uvedené otázky.

dokument2 titulka

Vyber správnou možnost.

1/ Kde učitelé obecných škol v době Protektorátu získávali odborné vzdělání?

a/ Na vysokých školách.

b/ Na učitelských ústavech.

2/ Proč byly ze škol vyřazeny nástěnné obrazy, které zachycovaly československý protirakouský odboj v době 1. světové války?

a/ Protože aktivity československého protirakouského odboje vedly k vzniku samostatného Československa v roce 1918, jehož připomínání bylo pro nacisty naprosto nepřípustné.

b/ Způsob použitých barev byl velice nevkusný.

3/ Proč byly prodlužovány vánoční prázdniny?

a/ Z důvodu nedostatku a úspory paliva v zimním období školního roku.

b/ Z důvodu oslavy svátku Tří králů na začátku ledna.

4/ Jaké významné dny musely být ve školách v době Protektorátu připomínány?

a/ 28. říjen – vznik Československa v roce 1918 a 7. březen - narození T.G.Masaryka v roce 1850.

b/ 15. březen – vznik Protektorátu v roce 1939 a 20. duben - narození Adolfa Hitlera v roce 1889. 

5/ Jaké suroviny muselo žactvo sbírat a odevzdávat k dalšímu zpracování?

a/ Kov, starý papír, léčivé rostliny, klásky obilí, kosti, žaludy, šípky, apod.

b/ Podkovy, staré noviny, jahodové listy, žito, plody dubu, vepřové kosti, šípky, apod. 

6/ Při jakých příležitostech byly na školní budově vyvěšovány říšské vlajky a vlajky Protektorátu?

a/ V dny, na které připadala významná výročí (15. březen, 20. duben, apod.) a na oslavu úspěchů německé armády ve válce.

b/ Pouze na vánoční svátky.

7/ V jakém roce bylo nařízeno povinné vyučování němčiny od první třídy?

a/ Od školního roku 1944/1945.

b/ Ve školním roce 1941/1942.

8/ Proč se v obecné škole ve Hředlích nevyučovalo na přelomu března a dubna 1941?

a/ Z důvodu velikonočních prázdnin.

b/ Z důvodu ubytování německých vojáků ve školní budově.

9/ Jak se jmenoval ministr školství Protektorátu Čechy a Morava, který byl jmenován v lednu 1942?

a/ Emil Hácha.

b/ Emanuel Moravec.

10/ Jak se jmenoval   státní prezident Protektorátu Čechy a Morava?

a/ Emil Hácha.

b/ Emanuel Moravec.

11/ Jaká byla délka vyučovací hodiny od školního roku 1943/1944?

a/ 45 minut.

b/ 50 minut.

12/ Proč se museli žáci účastnit sběrových akcí?

a/ Z důvodu pomoci válečnému hospodářství a přispění k vítězství Velkoněmecké říše ve válce.

b/ Z důvodu zlepšení situace vězňů v koncentračních táborech.

13/ Proč byla němčina zaváděna jako povinný předmět v obecných školách již od 1. ročníku?

a/ Z důvodu, že německý jazyk bylo velice jednoduché se naučit.

b/ Z důvodu poněmčení (germanizace) českých dětí.

  Obec Hředle leží v okrese Beroun. Vyhledej ji na internetu na mapě, pokud Tě zajímá její poloha.