Obecná škola - sběr


Kdybys chodil do školy v době Protektorátu, musel by ses zapojit do školních sběrových akcí.

V protokolu z porady učitelského sboru obecné školy ve Svaté si nalistuj poslední stranu a zjisti, jaké suroviny (nazývané odpadky) bys sbíral.

Kromě uvedených surovin bys ovšem ještě musel sbírat i třeba:

chrousty – zpracováváni jako krmná směs pro dobytek,

kaštany - vyráběla se z nich moučka, která byla přimíchávána do potravin,

šípky – používány k výrobě čaje, potravin,

žaludy – připravovala se z nich krmná směs pro dobytek.

Kolik bys dokázal sebrat v jednom školním roce kilogramů surovin?

Podívej se na následující dokument. Jsou v něm uvedeny počty kilogramů papíru, železa a gumy, které sebrali žáci jedné obecné školy v jednom školním roce. V dokumentu je také uveden počet žáků. Vyděl počty kilogramů surovin počtem žáků a výsledek zaokrouhli na 2 desetinná místa. Zjistíš, kolik surovin sebral jeden žák.