Obecná škola - školní knihovna


Záhy po vzniku Protektorátu začaly být na obecných školách uplatňovány změny, které se týkaly také jejich školních knihoven.

O jaké změny se jednalo?

Odpověď na tuto otázku nalezneš po přečtení následujících úryvků z několika školních kronik.

Dokument1

Státní okresní archiv v Berouně, fond Měšťanská škola Komárov, Školní kronika obecné a měšťanské školy Komárov, zápis k školnímu roku 1939/1940 .

Dokument2

Státní okresní archiv v Berouně, fond Základní devítiletá škola 1.-5. ročník Beroun - Příbramské předměstí, Školní kronika obecné školy Beroun - Příbramské předměstí, zápis k školnímu roku 1940/1941.

Dokument3

Státní okresní archiv v Berouně, fond Základní devítiletá škola Bzová, Školní kronika obecné školy v Bzové, zápis k školnímu roku 1938/1939.

Dokument4

Státní okresní archiv v Berouně, fond Obecná škola Praskolesy, Školní kronika obecné školy v Praskolesích, zápis k školnímu roku 1939/1940.

Dokument5

Státní okresní archiv v Berouně, fond Obecná škola Žloukovice, Školní kronika obecné školy v Žloukovicích, zápis k školnímu roku 1940/1941.

Správná odpověď