Obecná škola – divadlo, film, koncerty


Filmová, případně divadelní představení a koncerty, bys se spolužáky v rámci vyučování navštívil několikrát do roka. Tedy pokud by v místě, kde bys chodil do školy, nebo v nějaké blízké obci byl vhodný kinosál.

Filmová představení by buď organizovala Tvá škola, anebo případně také Kuratorium pro výchovu mládeže. V rámci akce této organizace s názvem Umění mládeži, jež probíhala ve školním roce 1943/1944, bys mohl zhlédnout několik filmů.

O jaké filmy by se nejspíše jednalo? Chceš znát odpověď?

Biograf, do kterého byste na představení se spolužáky chodili, by se s největší pravděpodobností jmenoval Viktoria. Tak bylo pojmenováno velké množství kin v Protektorátu.

Proč neslo mnoho kin název Viktoria? Vyber správnou možnost:

1/ Podle jedné z postav románu Babička (autorky Boženy Němcové), který byl mimo jiné v době Protektorátu zfilmován. Postava se jmenovala Viktorka

2/ Podle slavného pražského fotbalového klubu Viktoria Žižkov, jehož hráči chodili rádi do kina.

3/ Pojmenování kin souviselo s tzv. akcí Viktoria, kterou okupanté vyhlásili v létě 1941. Viktoria znamená latinsky vítězství a kampaň měla oslavovat předpokládaný brzký příchod vítězství německých zbraní. Na ulicích byla výzdoba ve formě velkých V, stejně byly ozdobeny i hromadné dopravní prostředky, byly přejmenovávány biografy, hotely, restaurace, apod.