Obecná škola – prázdniny


Chodíš do protektorátní obecné školy a přirozeně se těšíš na prázdniny.

Běžné prázdniny:

Letní (hlavní) prázdniny – začínaly na přelomu června a července a končily na přelomu srpna a září.

Vánoční prázdniny – začínaly před Vánocemi a končily po Novém roce.

Velikonoční prázdniny – byly vyhlašovány okolo Velikonoc, trvaly přibližně týden.

Zvláštní prázdniny:

Často se stávalo, že prázdniny, zejména vánoční, byly prodlužovány o mnoho týdnů. V zimních měsících také byly vyhlašovány prázdniny, kterým se říkalo uhelné.

Klikni na správnou odpověď. Vánoční prázdniny byly prodlužovány:

a/ aby si děti odpočinuly po náročném podzimním vyučování

a/ aby děti mohly slavit svátek Tří králů. 

c/ z důvodu nedostatku uhlí a jeho úspory pro válečně důležité účely (zbrojní výrobu, apod.).

Jak děti prodlužování prázdnin vnímaly? Měly z něho radost? A jaký názor měli učitelé?