Obecná škola - vzhled učeben


Píše se březen 1939. Vstupuješ do své třídy a jsi svědkem toho, jak „pan školník“ snímá ze stěny znak republiky a ponechává na ní pouze kříž (symbol křesťanství).

Je konec školního roku 1939/40. V učebnách kromě různých nástěnných obrazů, učebních pomůcek, lavic a tabule je stále kříž (symbol křesťanství) a nově též znak Protektorátu.

Uběhne další rok a půl (je první pololetí školního roku 1941/42) a dosavadní výzdoba tvé třídy je nově obohacena o dva obrazy – fotografie:

Emila Háchy (   Emil Hácha ) – prezidenta Protektorátu a Adolfa Hitlera. (   Adolf Hitler )

A pokud se tvůj učitel rozhodne zavěsit na stěnu obraz ještě nějaké jiné české, ovšem přípustné osoby, musí k ní povinně zavěsit i dalšího Němce. Tak je to přikázáno.

Jak by mohla vypadat třída, do které bys chodil? 

Jak by vypadaly učební pomůcky, které by byly v Tvé třídě, anebo uložené v kabinetě učitele? 

Jak se liší učebny z doby Protektorátu od tříd, jež jsou ve škole, kterou dnes navštěvuješ? Pokud bys bydlel na vesnici, či na malém městě, mohlo by se stát, že bys v jedné učebně – místnosti byl společně se spolužáky z jiných ročníků. Vypadalo by to tak, že v jednom oddělení lavic (nebo části oddělení) by seděla Tvá třída, v jiných třídy ostatní.

Dokážeš si představit, jak v takovéto učebně probíhala výuka? Navíc v jedné místnosti mohlo být až 50 žáků! Okupanté totiž zvyšovali počet žáků v učebnách. Co tím sledovali?