Obecná škola - učební pomůcky


Ve školní brašně

Dnes ve školní tašce (batůžku) nosíš stejně nazývané základní učební pomůcky, jaké bys nosil ve školní brašně v době Protektorátu. Ačkoliv mají stejné názvy, vypadají ovšem trochu jinak.

Penál byl většinou dřevěný. Kdybys pocházel z bohatší rodiny, mohl bys ho mít i koženkový, či kožený. Uloženy bys v něm měl základní psací potřeby. Na perka, která bys nasazoval na násadky, bys mohl mít i zvláštní dřevěnou krabičku. Ve škole bys pak používal ještě další potřeby, které bys ovšem v brašně nenosil, jako kalamář, či stojánek na lahvičku s inkoustem a další psací potřeby.

Učebnice bys neměl tak barevné, jako máš dnes. Převažoval by v nich text nad obrázky (příklady učebnic). Také bys v nich měl v době Protektorátu spoustu začerněného textu, aby se nedal přečíst.

Z jakého důvodu byly některé pasáže začerněny? Vyber správnou možnost:

1/ Hovořilo se v nich o situaci před vznikem Protektorátu, o Československu, demokracii, apod., což okupantům nevyhovovalo. Chtěli, aby české děti na tyto skutečnosti zapomněly.

2/ Změnil se pravopis a byly v nich gramatické chyby.

V době meziválečné Československé republiky bylo běžné, že děti ve všech třídách již psaly tužkou a perem do sešitů. Ovšem v době Protektorátu bylo opět nařízeno používání břidlicových tabulek.

Z jakého důvodu? 


Ve třídě a školním kabinetě

Ze škol musely zmizet všechny pomůcky, které neodpovídaly novým protektorátním poměrům, nebo které z nějakého důvodu nacistům vadily.

Podívej se na příklady školních pomůcek a rozhodni, zda mohly ve škole po vzniku Protektorátu zůstat, či nikoliv