Obecná škola - zdraví žáků


Kdybys chodil do školy v době Protektorátu, ohrožovaly by tě nemoci, které jsou dnes již v podstatě v českých zemích vymýceny, anebo jsou již méně rozšířené. Tehdy ovšem ve školách občas propukaly epidemie těchto chorob.

Tehdy se ovšem vyskytovaly poměrně často. Setkal by ses určitě i s případem, že by některý z tvých spolužáků na některé onemocnění dokonce i zemřel.

Záškrt

Spála

Tyfus

Spalničky

Chřipka

Již v době předválečné se stát, tehdy Republika československá, snažil zlepšit zdravotní stav školní mládeže preventivními prohlídkami, vyšetřeními a očkováním. Nebylo proto podezřelé, když se něco podobného dělo i v době protektorátní.

Ve školním roce 1941/42 proběhly plošné zdravotní prohlídky školní mládeže.

Kdyby ses této popisované prohlídce v době Protektorátu podrobil, byla by skutečně
prováděna za účelem zlepšení Tvého zdravotního stavu?

Vyber správnou možnost:

a/   Prohlídka byla prováděna skutečně za účelem zlepšení zdravotního stavu Tvého a Tvých spolužáků. Nacisté potřebovali zdravé obyvatelstvo, které by pracovalo v továrnách pro blaho říše a „nemarodilo“.

b/  Prohlídky souvisely s rasovým průzkumem českého obyvatelstva Protektorátu. Spadají do období, kdy začalo nacistické Německo provádět plánovité vraždění Židů a připravovalo se na stejný postup vůči českému obyvatelstvu Protektorátu. Přežili by pouze Ti, kteří by byli „dobré“ rasy a byli by schopní poněmčení (germanizace).