Obecná škola - školní kroniky


 Již od 19. století měly školy nařízeno vést kroniky, do kterých byly zapisovány události a informace týkající se života školy.

Kronikářem, tedy tím, kdo zapisoval do kroniky, byl buď řídící učitel (ředitel školy), anebo některý z učitelů.

Vedení školní kroniky 

Někteří kronikáři zapisovali velice stroze, ovšem někteří naopak zaznamenávali také události, které se týkaly i života obce či celého Protektorátu, zvláště pokud ovlivnily školní život.

Školní kroniky jsou dnes velice zajímavým a poučným čtením o minulých dobách. Co z nich můžeme vyčíst o době Protektorátu?

Z mnoha stovek zachovaných kronik uložených v archivech jsme pro Tebe k seznámení s nimi vybrali dvě:

Kroniku obecné školy ve Hředlích 

Kroniku obecné školy na Příbramském předměstí v Berouně