Obecná škola - odraz války


Do Tvé školní docházky se samozřejmě promítá i probíhající válka.

Nejen tím, že se musíš účastnit sběrových akcí, které mají napomáhat chodu válečného hospodářství, ale také tím, že jsi ve svých povinnostech a zážitcích ovlivněn samotným průběhem bojů a přesuny vojáků.

  Nálety spojeneckých letadel

Dokument15

Bombardér B-24 Liberator vzdušných sil Spojených států amerických, 1945 (http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:15th_AF_B-24_Liberator.jpg)

V souvislosti s leteckou válkou se musíš ve škole povinně účastnit protiletecké požární ochrany, jsi nucen skrývat se se svými spolužáky v protileteckém krytu, pokud je vyhlášen poplach, a zejména v závěru války je vyučování narušováno vzrůstající aktivitou spojeneckých letců. A to i tehdy, když nálety probíhají v noci. Může se i stát, že Tvá škola bude přímo bombardováním poškozena.

Školy jako kasárna a vojenské lazarety

Po okupaci českých zemí obsadila německá armáda mnoho školních budov a dočasně je využila k ubytování vojáků. To na určitou dobu narušilo vyučování. V opravdových kasárnách totiž ještě byli vojáci česko-slovenské armády. Po jejím rozpuštění se do nich mohli nastěhovat němečtí vojáci.

Německá armáda zabírala školní budovy i v dalším období, zejména v závěru války, když byla pomalu zatlačována Spojenci a Sověty (tedy z východu i ze západu) do centra Velkoněmecké říše. Tvá škola by se buď přesunula do náhradních prostor (s největší pravděpodobností do nějakého hostince), dělila by se o jednu budovu s jinými školami, anebo by bylo vyučování úplně zrušeno. V tomto případě byste se pak se spolužáky občas scházeli a učitelé by Vám pouze zadávali domácí úkoly.

Ubytování národních hostí

Kromě ubytování vojska by se ovšem také mohlo stát, že by Tvá škola byla zabrána jako ubytovna pro tzv. národní hosty  – německé civilní obyvatelstvo, které prchalo z východu (zejména ze Slezska) před sovětskou armádou.

Školy jako dílny

Také by se mohlo Tvé škole přihodit, že by její budova byla zabrána pro válečně důležitou výrobu a byly by v ní zřízeny různé dílny. V tom případě byste měli se spolužáky opět vyučování přenesené do náhradních prostor, anebo byste se věnovali pouze vypracovávání domácích úkolů.