Dokument 2

Státní okresní archiv v Berouně, fond Základní devítiletá škola 1.-5.ročník Beroun – Příbramské předměstí (Zavadilka), školní kronika 1940/1941 – 1956/1957.

Dokument 6

Státní okresní archiv v Berouně, fond Základní devítiletá škola Bzová, školní kronika 1926 – 1964.