Dokument 8

Státní okresní archiv v Berouně, fond Základní devítiletá škola 1.-5. ročník Beroun – Příbramské předměstí (Zavadilka), školní kronika 1940/1941 – 1956/1957.