OBECNÁ ŠKOLA


1
2
3
4

Obecná škola byla základním článkem školní docházky (jako je dnes základní škola) a nacházela se skoro v každé obci. Do školy děti nastupovaly ve svých 6 letech a odcházely zhruba ve 14 letech.

V době Protektorátu byla povinná školní docházka osmiletá. Ovšem obecné školy měly většinou pouze pět ročníků, protože většina dětí poté odcházela dokončit povinnou školní docházku na měšťanskou školu.

Od školního roku 1941/1942 bylo nařízeno, že na měšťanky  může odcházet pouze omezený počet dětí. Obecné školy tak musely začít povinně zřizovat i 6.-8. ročník.

 

IMG 0007

 Státní okresní archiv v Berouně, fond Obecná škola Broumy.