Směrnice o protiletecké ochraně


 Směrnice o protiletecké ochraně se v průběhu války několikrát měnily.

Otázky protiletecké ochrany se týká tento dokument z října 1943. Jaký postup měl být dodržen na Obchodní akademii v Kolíně v případě leteckého útoku? 

SOkA Kolín, fond 401 - OA Kolín, k. 41, různé spisy.

V září 1944 přišly do školy nové pokyny a směrnice pro případ leteckého poplachu.


Veřejný letecký poplach byl vyhlašován sirénami. Ovšem ještě předtím byly na blížící se letecké nebezpečí přednostně (zpravidla telefonicky) upozorněny školy. Ty pak poplach měly vyhlásit údery do zavěšené kolejnice. Většinou ještě předtím, než se rozezvučely sirény.


Žactvo z blízkého okolí se mělo odebrat do krytů v místě svého bydliště a žáci bydlící ve větší vzdálenosti od školy měli využít školní kryt společně s učiteli, anebo veřejný kryt, který byl škole určen. Například v Kolíně to byl kryt v restauraci „Na Hrádku“ a kryt v klášteře.

 

Včasné vyhlášení poplachu bylo velice důležité, aby se zamezilo ztrátám na životech. I přes důkladnou organizaci někdy došlo k selhání komunikačních kanálů, jak se můžeme dočíst v tomto dokumentu:

SOkA Kolín, fond OA Kolín, k. 41.

Co vše se po vyhlášení poplachu dělo? Dosáhli všichni žáci včas protileteckého krytu? Odpověď naleznete v tomto dokumentu: 

SOkA Kolín, fond OA Kolín, k. 41, různé spisy.