Protiletecká ochrana ve výuce (na příkladu Obchodní akademie v Kolíně)


Teoretická a praktická výuka zásad protiletecké ochrany probíhala v hodinách tělesné výchovy, fyziky, chemie a nauky o zboží.

1) V tělocviku se měli žáci věnovat těmto tématům:

  • princip leteckého nebezpečí
  • zásady protiletecké ochrany
  • chování během leteckého poplachu (doma, ve škole, na ulici, v krytu)
  • nebezpečí požáru a ochrana proti němu
  • první pomoc

2) Ve fyzice, chemii a nauce o zboží mělo být probíráno:

  • plynový útok (druhy bojových plynů a jejich rozpoznávání)
  • ochrana proti bojovým plynům

Teoretická výuka byla doplněna praktickými cvičeními:

  • nasazování a údržba plynové masky
  • nácvik první pomoci a transport zraněných

 

Školní inspekce kontrolovaly znalost předpisů týkající se protiletecké ochrany.