Nové osnovy fyziky a chemie z roku 1943


Fyzika

V osnovách vydaných k výuce fyziky v roce 1943 byl kladen důraz na to, aby se žáci seznamovali s vymoženostmi německé vědy, znali život a dílo významných fyziků, poučili se o vlivu německých vynálezů a vědeckých prací na kulturní a hospodářský vývoj Evropy.

Chemie

V nových osnovách z roku 1943 bylo poznamenáno, že žáci mají být vhodným způsobem upozorňováni na význam německé chemické vědy a průmyslu a na význačné německé badatele a vynálezce.

 Test – dokážete rozpoznat učební pomůcky k výuce různých předmětů? Zkuste přiřadit správné názvy k uvedeným pomůckám.