Měšťanská škola - divadlo, film, koncerty


Filmová, případně divadelní představení a koncerty, bys se spolužáky v rámci vyučování navštívil několikrát do roka. Tedy pokud by v místě, kde bys chodil do školy, nebo v nějaké blízké obci, byl vhodný kinosál. Určité filmy by tvé třídě ovšem mohl promítat i učitel ve škole.


O jaké filmy by se nejspíše jednalo? 


Filmová představení by buď organizovala tvá škola, anebo případně také   Kuratorium pro výchovu mládeže . V rámci akce této organizace s názvem Umění mládeži, probíhající ve školním roce 1943/1944, bys mohl zhlédnout několik filmů, koncertů i divadelních představení.

Představení by ses nemusel účastnit pouze jako divák, ale též v nich vystupovat, pokud bys byl členem nějakého kulturního souboru.

Samozřejmě promítané filmy a divadelní kusy musely být schváleny a nesměly se v nich objevovat žádné nevhodné skutečnosti.

Jaké konkrétní filmy mohly/nemohly být promítány? 

Biograf, do kterého byste na představení se spolužáky chodili, by se s největší pravděpodobností jmenoval Viktoria. To byl od určité doby název mnoha kin v Protektorátu.

Proč neslo mnoho kin název Viktoria?