Měšťanská škola - zdraví žáků


Kdybys chodil do školy v době Protektorátu, ohrožovaly by tě nemoci, které jsou dnes již v podstatě v českých zemích vymýcené, anebo jsou již méně rozšířené.

Záškrt

Spála

Tyfus

Spalničky

Obrna

Tehdy se ovšem vyskytovaly poměrně často. Setkal by ses určitě i s případem, že by některý z tvých spolužáků na nějaké onemocnění dokonce i zemřel


Již před válkou (v době československé republiky) se stát snažil zlepšit zdravotní stav školní mládeže různými preventivními prohlídkami, vyšetřeními, očkováními a dalšími opatřeními.

Nebylo proto podezřelé, když se něco podobného dělo i v době protektorátní.
Ve školním roce 1941/42 proběhly plošné zdravotní prohlídky školní mládeže
.


Kdyby ses této popisované prohlídce v době Protektorátu podrobil, byla by skutečně prováděna za účelem zlepšení tvého zdravotního stavu? Vyber správnou možnost:

a/   Prohlídka byla prováděna skutečně za účelem zlepšení zdravotního stavu tvého i tvých spolužáků. Nacisté potřebovali zdravé obyvatelstvo, které by pracovalo v továrnách pro blaho říše a „nemarodilo“. 

b/    Prohlídky souvisely s rasovým průzkumem českého obyvatelstva Protektorátu. Spadají do období, kdy začalo nacistické Německo provádět plánovité vraždění Židů a připravovalo se na stejný postup vůči českému obyvatelstvu Protektorátu. Přežili by pouze ti, kteří by byli „dobré“ rasy a byli by schopni poněmčení (germanizace).