Měšťanská škola - prázdniny


Chodíš do protektorátní měšťanské školy a přirozeně se těšíš na prázdniny.

Hlavní prázdniny – začínaly na přelomu června a července a končily na přelomu srpna a září.

Vánoční prázdniny – začínaly před Vánocemi a končily po Novém roce.

Velikonoční prázdniny – byly vyhlašovány okolo Velikonoc, trvaly přibližně týden.

Často se stávalo, že zejména vánoční prázdniny byly prodlužovány o mnoho týdnů.
Proč? Zaškrtni správnou možnost.

Vánoční prázdniny byly prodlužovány:

a/ aby si děti odpočinuly po náročném podzimním vyučování.

b/ aby děti mohly slavit svátek Tří králů. 

c/ z důvodu nedostatku uhlí a jeho úspory pro válečně důležité účely (zbrojní výrobu apod.)

Jak děti prodlužování prázdnin vnímaly? Měly z této věci radost? A jaký názor měli učitelé? Byly jejich názory odlišné?