Měšťanská škola - sběr


Kdybys chodil do školy v době Protektorátu, musel by ses zapojit do školních sběrových akcí.

Jaké suroviny bys sbíral? 

Kromě uvedených surovin bys ovšem ještě musel sbírat i třeba

chrousty – zpracováváni jako krmná směs pro dobytek;

kaštany – vyráběla se z nich moučka, která byla přimíchávána do potravin;

šípky – používány k výrobě čaje, potravin;

žaludy – používány jako krmná směs pro dobytek.

Sběrové akce byly přirozeně podporovány i tehdejšími sdělovacími prostředky, například protektorátním rozhlasem, který vysílal povzbuzující zprávy a reportáže, jež měly sběrače motivovat k lepším výkonům.


Archiv Českého rozhlasu.

 Zdroj: Archiv Českého rozhlasu.

Dokument 2 

(ČTK)

Kolik výtisků novin váží jeden kilogram?
Mohla ovlivňovat množství sebraných surovin skutečnost, v jakém válečném roce byla sbírka prováděna?

Mohlo být množství ovlivněno tím, zda byl sběr prováděn na vesnici, anebo ve městě?


Proč byly sběrové akce pořádány? Vyber správnou možnost.

1/ Aby se zlepšilo životní prostředí.

2/ Šetření, sběr surovin a odpadků a jejich další zpracování mělo pomoci hospodářství a výhře Německa ve válce. Žáci byli navíc levnou pracovní silou (práci museli provádět zdarma).