Měšťanská škola - školní knihovna


Záhy po vzniku Protektorátu začaly být na měšťanských školách uplatňovány změny, které se týkaly také jejich školních knihoven.

O jaké změny se jednalo?