Měšťanská škola - školní kroniky


Již od 19. století měly školy nařízeno vézt kroniky, do kterých byly zapisovány události a informace týkající se života školy. Kronikářem, tedy tím, kdo zapisoval do kroniky, byl buď řídící učitel (ředitel školy), anebo některý z učitelů.

Předpisy o vedení školní kroniky 

Někteří kronikáři zapisovali velice stroze, ovšem někteří naopak zaznamenávali i události, které se týkaly života obce i celého Protektorátu, zvláště pokud ovlivnily školní život.

Školní kroniky jsou dnes velice zajímavým a poučným čtením o minulých dobách. Co z nich můžeme vyčíst o době Protektorátu?

Z mnoha zachovaných školních kronik uložených v archivech jsme pro Tebe k seznámení se s nimi vybrali dvě:

Kroniku měšťanské školy v Litni 

Kroniku měšťanské chlapecké školy v Berouně 

Najdi v kronikách pasáže, které se týkají období po atentátu na Heydricha a přečti si je.

 

Zamysli se nad následujícími otázkami:

1/   V jakém duchu jsou texty, týkající se období po atentátu na Heydricha, napsané?

2/   Liší se od sebe nějakým způsobem? 

3/   Dá se z nich poznat pravé smýšlení jejich pisatelů?