Měšťanská škola – přijímačky


V době Československé republiky byla síť měšťanských škol poměrně hustá. Většina obecných škol ani neměla vyšší ročníky, neboť počítala s tím, že její žáci budou automaticky po vychození 5. ročníku odcházet na měšťanku.

Ovšem v době Protektorátu došlo ke změně.

Okupanté od školního roku 1941/1942 nařídili přísné přijímací zkoušky. Na měšťanku mohlo být přijato jen 40%, později 35% žáků obecných škol.

 

Z jakého důvodu okupační úřady toto nařídily? Vyberte správnou možnost:


a/   aby se snížila vzdělanost české mládeže (výuka na měšťankách totiž byla kvalitnější, než na obecných školách) a současně aby nadbyteční učitelé byli nepotřební a mohli být posláni jako dělníci do válečného průmyslu;

b/   aby se zvýšila vzdělanost české mládeže. 

Chcete se seznámit s náplní a průběhem zápisu do školy a přijímacích zkoušek?