MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA  (hovorově měšťanka) - Hlavní škola


1
2
3
4

Na počátku Protektorátu mohli na tříletou měšťanskou školu vstupovat všichni schopní žáci, kteří absolvovali 5. ročník obecné školy.   Od školního roku 1941/1942 se však stala čtyřletou a začaly do ní být přijímány děti, které absolvovaly 4. ročník obecné školy. Měšťanku tedy navštěvovali žáci ve věku od 10 do 14 let.

Měšťanské školy byly nejen ve městech, ale v skoro každé větší obci. Děti na nich získávaly širší a kvalitnější vzdělání než na škole obecné.

Od školního roku 1941/1942 byl nařízen přísný výběr na tento typ školy a bylo určeno, že z obecné školy na ni může přestoupit jen 40 %, později jen 35 % žáků.

Na podzim 1941 byly také měšťanské školy podle německého vzoru přejmenovány na hlavní školy. I přesto však byly českým obyvatelstvem v hovorové řeči nazývány nadále měšťankami.