Částečná bibliografie k dějinám protektorátního školstvíBARTOŠ, J., Škola a její studenti za okupace, in: 100 let Gymnázia Zábřeh, Zábřeh 1996.

BLAŽEK, J. P., Národní školy za okupace, in: Šest let okupace Prahy, Praha 1945.

BOSÁK, F., Germanizační úloha německých škol na Českobudějovicku za okupace, Jihočeský sborník historický 33, 1964, s.58-73.

BOSÁK,F., Česká škola v době nacistického útlaku. Příspěvek k dějinám českého školství od Mnichova do osvobození, České Budějovice 1969.

ČERNÝ, N., Vývoj naší střední školy v letech 1933-196, in: Pedagogika, 1967, č.2.

ČEŠTÍ učitelé v protifašistickém odboji. 1939-1945, Praha 1978.

DOLEŽAL, J., Česká kultura za protektorátu. Školství, písemnictví, kinematografie, Praha 1996.

FILIP, Z., České školy a čeští učitelé v severomoravském pohraničí za nacistické okupace, in: Tradice perspektivy výchovy a vzdělávání, Olomouc 1994.

GROBELNÝ, A., Školská otázka v okupovaném pohraničí 1938-1945, in: Slezský sborník 73, 1975.

KASPEROVÁ, D.: Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín, Praha 2010.

KASPEROVÁ,D.: Vzdělávání židovských dětí v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939-1942, in: Pedagogika, 55, č.3 (2005).

KODELOVÁ, O., Z dějin učitelstva. Učitelé v práci a v boji, Praha 1968.

MIKOVCOVÁ, A., K vývoji Vysoké školy zemědělské v Brně v době okupace, in: České a slovenské zemědělství v letech 2.světové války, Uherské Hradiště 1996.

MORKES, F., Československé školy v letech 2.světové války, Praha 2005.

MRÁZEK, J., Střední školy v Praze za okupace, in: Šest let okupace Prahy, Praha 1946.

NĚMEC, P., Úloha školství při germanizaci českého národa v období okupace, in: Sborník k dějinám 19. a 20. století 12, 1991, s. 67-90.

NIKRMAJER, L., Problémy českého a německého školství v jihočeském regionu v období Protektorátu Čechy a Morava, in: Sborník archivu Ministerstva vnitra 3/2005, s.111-139.

PASÁK, T., Organizační a správní změny v českém školství v období nacistické okupace, in: Inmemoriam Zdeňka Fialy - Z pomocných věd historických, Praha 1978.

POKORNÝ, J., Jindřichohradecké gymnázium v letech okupace, České Budějovice 1976.

SOMR, M., Některé směry a snahy o reformu české školy v meziválečném období a české školsví za fašistické okupace, České Budějovice 1984.

STRAKOVÁ, M., Zlínská škola v letech 1940-1945, in: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v českých Budějovicích 32, 1995, č.1, s.34-38. 

ŠKOLL, J., Břeclavské odborné školství před rokem 1945, in: Malovaný kraj 26, 1990, č.5, s. 11-12.

ŠPRINGL, J., Školní rok v Heydrichově protektorátu, in: Terezínské listy 40, 2013, s. 40-61.

VESELÁ, Z., Vývoj české školy a učitelského vzdělání, Brno 1992.

VODIČKA, A., Škody českého školství za doby okupace, in: Naše škola, 1946, č. 4.


 

totop scroller