Projekt "Školákem ve válečných letech"

 

Památník Terezín (PT),

 Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK),

 Institut Terezínské iniciativy (ITI)

 a Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)

 

Projekt

Školákem ve válečných letech

 

Jaké je téma projektu?

Školní prostředí na území Protektorátu Čechy a Morava a odtrženého československého pohraničí v letech 1938 - 1945.


Jaký je cíl projektu?

Přiblížit mladým generacím projevy totalitního režimu na příkladu školního prostředí v protektorátu a oblastí Československa připojených v roce 1938 k Německu, vézt mládež ke kladnému vztahu k demokratickému systému a podílet se na vybudování jejích postojů odmítajících rasismus, xenofobii, nacionalismus, antisemitismus a další formy nesnášenlivosti a intolerance ve společnosti.


Kdo se může do projektu zapojit?

Jednotlivci (žáci, studenti) a školní kolektivy všech typů škol nacházejících se na území České republiky (samostatně či pod dohledem svých učitelů).


Jaké jsou možnosti zapojení se do projektu?

1/ Prostřednictvím přihlášení se do soutěže ve středoškolské odborné činnosti (SOČ):

Pokud si vyberete téma pro svoji soutěžní práci ze seznamu navrženém NIDV do soutěže v SOČ, které se týká školství v letech 1938 - 1945, budete ji moci zpracovávat pod vedením odborníků z výše uvedených institucí.Pokud bude Vaše práce kvalitní, bude Vám nabídnuto její publikování v odborném tisku. V případě dalšího zájmu Vašich spolužáků budeme s nimi Vaši práci za Vašeho přispění dále rozvíjet, například formou webových prezentací či výstav. Bližší informace o vyhlášených tématech NIDV pro soutěž v SOČ naleznete na webu NIDV.

2/ Vlastním badatelským projektem:

Tato možnost je určená jednotlivcům a školním kolektivům, které se nemohou, anebo nechtějí přihlásit do soutěže v SOČ. Pod naším vedením můžete zpracovávat badatelský projekt na dané téma. V případě Vašeho zájmu společně vytvoříme webové prezentace a výstavy přinášející výsledky Vašeho pátrání.

3/ Vypracováním školní práce:

Pokud budete psát školní práci (ročníkovou, seminární, bakalářskou nebo diplomovou) tematicky spojenou s obsahem našeho projektu, nabízíme Vám možnost konzultace s odborníky na dané téma z výše uvedených institucí. Pokud bude Vaše práce kvalitní, bude Vám nabídnuto publikování její části v odborném tisku. V případě zájmu Vašich spolužáků budeme s nimi Vaši práci za Vašeho přispění dále rozvíjet, například formou webových prezentací či výstav.

4/ Přípravou a realizací výstavy o Vaší škole v letech 1938 - 1945.

Tato možnost je určená jednotlivcům a školním kolektivům, které se nemohou, anebo nechtějí do projektu zapojit výše uvedenými způsoby. Pod naším vedením a za naší podpory mohou připravovat putovní výstavu o své škole v letech 1938 - 1945.


Jaká mohou být témata jednotlivých prací či výstav?

Ti, kteří sezapojí do projektu jakýmkoliv výše uvedeným způsobem, mohou si zvolit jakékoliv téma (historii konkrétní školy, příběh učitele, učitelského sboru, žáka, školních tříd, školníků a jiných zaměstnanců školy, způsoby vyučování, vzhled a výzdoba tříd apod.) spojené se školstvím na území  protektorátu či odtrženého pohraničí v letech 1938 - 1945. Práci či výstavu nemusejí zpracovávat ve vztahu ke školnímu prostředí přímo ve svém bydlišti, i když to je samozřejmě povětšinou nejjednodušší, ale mohou si téma zvolit ve spojitosti s jakýmkoliv místem na území dnešní České republiky.

Jaká je dosavadní historie projektu?

Projekt začal ve školním roce 2015-2016 a dosud se do něj přihlásilo téměř dvacet týmů a jednotlivců ze základních a středních škol v České republice. Zatím 15 týmů pod metodickým vedením svých pedagogů a odborných pracovníků organizátorských institucí vytvořilo scénáře k výstavním panelům, na kterých jsou představeny výsledky jejich výzkumu. Z těchto panelů byla vytvořena ucelená výstava, která byla prezentována poprvé na jaře 2017 na Pedagogické fakultě UK. V současné době výstava putuje po České republice podle tohoto harmonogramu:

Praha

15.3.-8.5. 2017

Morkovice u Kroměříže

22.5.-2.6.2017

Uherské Hradiště

12.-23.6.2017

Svatobořice-Mistřín

1.9.-15.9.2017

Židlochovice

25.9.-6.10.2017

Modřice u Brna

16.10.-27.10.2017

Moravské Budějovice

6.11.-17.11.2017

České Budějovice

27.11.-8.12.2017 a 11.12.-22.12.2017

Příbram

8.1.-19.1.2018 a 22.1.-2.2. 2018

Plzeň 

12.2.-2.3.2018

Radnice

19.3.-30.3.2018

Budyně n.Ohří

9.4.-20.4.2018

Milovice

30.4.-11.5.2018

Kutná Hora

21.5.-1.6.2018

Hlízov

4.6.-15.6.2018

Pardubice

25.-30.6.2018

 ------------------------------------------------------------------

Projekt byl pro rok 2016 podpořen grantem obdrženým od mezinárodní organizace International Coalition of Sites of Conscience se sídlem v USA.

Žádáte si bližší informace?

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte prosím vedoucího vzdělávacího oddělení Památníku Terezín Mgr. Jana Špringla: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 416 782 576.


Facebookové stránky projektu ZDE.

logo-pt-big
logo-nidv
logo-iti logo-npmk

 

 

 

Projekt Školákem ve válečných letech navazuje na samostatné projekty výše uvedených institucí:

Školákem v Protektorátu - projekt PT;

Židovská škola v Jáchymově ulici - projekt ITI;

Výchova a vzdělávání v poutech totalitárního myšlení a systémů - konference s organizačním podílem NPMK (červen 2015);

Přemysl Pitter - zachránce židovských dětí (a nejen jich) - aktivity NPMK realizované na počest 120. výročí narození Přemysla Pittera;

Soutěž ve středoškolské odborné činnosti (SOČ) - organizovaná NIDV.