Slovník pojmů a jmen

Stránka:
Pojem/ Jméno Definice
Karl Hermann Frank

Karl Hermann Frank (1898-1946) byl přední postavou nacistického okupačního aparátu v českých zemích. Narodil se Karlových Varech a stal se knihkupcem. Angažoval se v protistátním sudetoněmeckém hnutí, stal se poslancem československého parlamentu za Sudetoněmeckou stranu. Po okupaci českých zemí nacistickým Německem byl jmenován státním tajemníkem u říšského protektora pro Čechy a Moravu, v srpnu 1943 dokonce německým státním ministrem pro Čechy a Moravu. Měl na svědomí největší nacistické zločiny v Protektorátu. Po válce byl v Praze odsouzen k smrti a popraven.

Stránka: