Slovník pojmů a jmen

Německá menšina v meziválečném Československu, která obývala národnostně smíšená pohraniční území sousedící s Německem, tedy tzv. Sudety. Tvořila většinu československých Němců. Převážná část Němců ze Sudet se hlásila k nacistickému sudetoněmeckému hnutí vedeného Konradem Henleinem.