Slovník pojmů a jmen

Rozptýlení Němci. V podstatě ti etničtí Němci, kteří žili na nejrůznějších místech za hranicemi vlastního Německa a tvořili zde nepočetné, rozptýlené národnostní skupiny.