Slovník pojmů a jmen

Autonomní správa Protektorátu. Protektorát Čechy a Morava měl, ovšem pouze formálně, autonomní postavení s vlastními, tj. českými orgány a úřady. V čele stáli státní prezident Emil Hácha, protektorátní vláda a jim podřízená ministerstva a další úřady. Hlavní slovo však měla okupační německá správa.