Slovník pojmů a jmen

Tělovýchovná organizace založená Jindřichem Fügnerem a Miroslavem Tyršem v roce 1862. Postupně se stává masovou institucí, která se podílí na podpoře české národní myšlenky a vlastenecké výchovy svých členů, zejména mládeže. V době 1. československé republiky je personálně i ideologicky spjatý s elitami státu. Po vzniku Protektorátu mnoho z jeho členů vstoupilo do protinacistického odboje. V roce 1941 byla jeho činnost zastavena. Na podzim 1941 byli jeho vedoucí funkcionáři pozatýkáni a posláni do koncentračních táborů, z nichž se jich mnoho nevrátilo. Po válce byla organizace opět obnovena, aby pak v době komunistického Československa znovu zanikla. Renesanci zažil Sokol až po roce 1989.