Slovník pojmů a jmen

Sicherheitsdienst (SD) - Bezpečnostní služba říšského vůdce SS. Vedle gestapa a kriminální policie patřil k hlavním pilířům neuniformovaného bezpečnostního aparátu nacistického Německa. De facto šlo o zpravodajskou službu, která nedisponovala výkonnými pravomocemi a své poznatky předávala policejním složkám a vůbec představitelům výkonné moci. Jedním z úkolů SD bylo monitorovat veřejné mínění, náladu a postoj obyvatel. Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku odsoudil SD, vedle gestapa a SS, jako zločineckou organizaci.