Slovník pojmů a jmen

Politické ústředí. Protinacistická odbojová organizace, kterou založili čelní představitelé demokratických politických stran první československé republiky krátce po vzniku Protektorátu Čechy a Morava. V jeho čele stanul někdejší přednosta prezidentské kanceláře Přemysl Šámal. Organizace byla roku 1940 likvidována gestapem.