Slovník pojmů a jmen

Jednalo se zejména o spontánní nesouhlasné projevy středoškolské mládeže ve formě hanlivých nápisů, výroků či aktů namířených proti okupantům. Již po vzniku Protektorátu byly zaznamenány některé případy protiněmeckého chování, jako například poplivání říšské vlajky dvěma studenty reálného gymnázia v Berouně. Po uzavření vysokých škol na podzim 1939 apelovali vedoucí představitelé české školské správy na žactvo, aby se vystříhalo jakéhokoliv protiněmeckého chování a nezavdalo tak příčinu k uzavření dalších českých škol, zejména středních. Dle statistik se hanlivé projevy množily zejména v roce 1941, což bylo i příčinou postupu gestapa proti českým středním školám v období let 1941-1942. Mnohé případy však byly s velkou pravděpodobností vykonstruovány samotným gestapem. Řada žáků i učitelů byla zatčena, odeslána do koncentračních táborů či dokonce popravena, mnoho škol bylo v rámci odvetných opatření uzavřeno. Vrchol tohoto postupu spadá do období teroru po atentátu na Reinharda Heydricha (zatčení studentů roudnického gymnázia apod.).