Slovník pojmů a jmen

Otevřená forma boje proti okupantům, kterou vyvíjely zpravodajské a destrukční skupiny složené ze členů západních a východních výsadků a osob (mužů i žen) z řad domácího obyvatelstva. Vrcholu dosáhla partyzánská válka na moravsko-slovenském pomezí v době od září 1944 do dubna 1945.