Slovník pojmů a jmen

Mírová konference probíhající v Paříži od ledna 1919 do ledna 1920, kterou svolali vítězové první světové války. Výsledkem konference byly mírové smlouvy uzavřené mezi vítěznými státy Dohody a poraženými Centrálními mocnosti, resp. jejich nástupnickými státy, tzn. Německem, Rakouskem, Bulharskem, Maďarskem a Tureckem. Tyto smlouvy upravily mezinárodní uspořádání v Evropě a nastolily tzv. versailleský mírový systém.