Slovník pojmů a jmen

Česká katolická tělovýchovná organizace, založená v roce 1909. V době 1. československé republiky byl Orel po Sokolu druhou největší tělovýchovnou organizací a byl úzce spjatý s lidovou stranou. V roce 1942 byla jeho činnost okupanty zastavena. Po válce byl opět obnoven, nicméně po únoru 1948 znovu, tentokrát komunisty, zakázán. Činnost mohl zahájit až po roce 1989.