Slovník pojmů a jmen

Vedoucí instituce a čelní představitelé politické, správní a represivní německé moci na okupovaném území Čech a Moravy, tj. v Protektorátu Čechy a Morava. V čele tohoto aparátu stál říšský protektor a Úřad říšského protektora, od srpna 1943 státní ministr a Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu. Německou brannou moc reprezentoval zplnomocněnec wehrmachtu při říšském protektorovi, na potlačovací aparát dohlíželi velitel bezpečnostní policie a SD a velitel pořádkové policie. Regionální správu zaštiťovali oberlandrati (vrchní zemští radové). Klíčovou postavou byl po celou dobu okupace státní tajemník, později státní ministr, a zároveň vyšší velitel SS a policie v Protektorátě Karl Hermann Frank.