Slovník pojmů a jmen

15. března 1939 vstoupila německá branná moc na okleštěné území Čech a Moravy. Tím byla zahájena šestiletá okupace českých zemí nacistickým Německem, která byla ukončena v květnu 1945. Definitivnímu rozkladu Česko-Slovenské republiky předcházelo vyhlášení samostatného Slovenského státu 14. března 1939. Téhož dne v Berlíně se Emil Hácha pod nevybíravým nátlakem nacistů podvolil a souhlasil s okupací českých zemí Německou říší. Ta byla nakonec stvrzena výnosem Adolfa Hitlera z 16. března 1939 o zřízení Protektorátu Čechy a Morava.