Slovník pojmů a jmen

V polovině září 1935 byly přijaty Říšským sněmem na zasedání v Norimberku dva ústavní zákony, které připravily půdu oficiálnímu provádění protižidovské politiky v Německu. Němečtí Židé jimi ztratili svá politická práva, stali se pouze tzv. "státními příslušníky", již nebyli občany. Bylo zakázáno uzavírání sňatků mezi Židy a Němci atd. Zákon o říšském občanství byl doplňován prováděcímí nařízeními; jedním z prvních doplňků byla definice toho, kdo je považován za Žida a míšence.