Slovník pojmů a jmen

Vrcholný orgán správního soudnictví. V Československu zřízen v roce 1918. V letech 1925–1938 v jeho čele stál JUDr. Emil Hácha, pozdější prezident druhé československé republiky a Protektorátu Čechy a Morava.